En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 30 maj 2012

Vägvett finns som ett begrepp, men varför finns inte "järnvägsvett"?

Ännu en olycka har hänt kring våra järnvägsspår. Där en ungdom miste livet vid en järnvägsövergång då han blivit påkörd med sin cykel av tåget. Enligt polisen i Dalarna saknade tågövergången bommar. I farten blev 17-åringen påkörd av ett godståg och han avled troligen omedelbart. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14900795.ab

En annan olycka jag minns skedde för två år sedan, då två flickor promenerade från skolan och gick på tågspåret, trots att tåget försökte signalera hann de aldrig uppfatta att tåget kom. Båda dog i olyckan. Efteråt framkom det att ungdomar ofta genade via tågrälsen och gick på eller längs den för att det var närmaste vägen in till stan. http://www.expressen.se/gt/vittnet-till-tagolyckan-det-plingade-och-taget-tjot-nagot-fruktansvart/


Järnvägslagens 9 kap:
1 § Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde.Man tror att man ska kunna höra att tåget kommer, men oftast gör man inte det. "Godståg skramlar och hörs  på långt håll tänker många", men det är inte säkert. Man hör inte tåget när man är i spårområdet, särskilt inte om man befinner sig framför det och tåget kommer tyst och snabbt bakifrån. Persontågen på Botniabanan kör exempelvis 250 km i timmen, det finns inte en chans för tåget att bromsa.

Tåg i rörelse kan inte bromsa och kan inte väja. Ett godståg är cirka 500 meter långt med 25 vagnar och behöver normalt 1 kilometer för att få stopp om det kör 90 km i timmen. Om lokföraren bromsar manuellt tar det 8 sekunder innan bromsarna tar. Ett X 2000-tåg kör 56 meter på 1 sekund.


Bangårdar och järnvägsstationer är särskilt farliga. Här växlas vagnar och tågset sätts ihop. Oftast finns flera spår, tunga vagnar kontrollrullas utan lok och de är svåra att stoppa. 

Det är Omöjligt att bromsa i tid om någon springer över spåret.

Det är livsfarligt att gå över järnvägen och att det är förbjudet att vistas i spårområde. Det finns många bestämmelser runt järnvägstrafiken men det finns många som inte respekterar dessa och inte förstår farorna.

Obehörigt spårbeträdande är ett stort problem. Varje år dödas eller skadas 80 till 90 personer i spårområdet. Drygt hälften av fallen är självmord, men många har bara försökt vinna några minuter genom att ta en genväg.

Idag finns det runt 8 500 plankorsningar på statens spåranläggningar. Dessa har olika typer av skyddsanordningar. Det finns allt från korsningar med bommar där många vägtrafikanter passerar varje dag, till oskyddade korsningar där bara ett fåtal passerar.

Nästan alla dödsolyckor med tåg inträffar vid plankorsningar. Flera allvarliga olyckor händer för att trafikanter chansar och försöker ta sig över plankorsningen, trots att bommarna är på väg ner. Som gående, cyklist eller bilist är det enormt viktigt att respektera stoppskyltar, ljud- och ljussignaler.

I Umeå där jag är uppväxt, finns en gång- och cykeltunnel under bangården, men ofta genar ungdomarna över bangården trots att de inte vinner vare sig tid eller bekvämlighet.

Tågen drivs av elström med en spänning på 15 000 volt. Det räcker med att vara för nära en strömförande ledning för att bli skadad. Vissa delar av kontaktledningsstolparna är strömförande och det är livsfarligt att klättra i dem.

Det händer då och då att ungdomar klättrar upp på loken när de står stilla på bangården. Loken kan vara strömförande och man får livshotande brännskador av ett sådant tilltag. Det har stått i tidningarna flertalet gånger, men kanske läser inte ungdomarna tidningarna och ingen upplyser dem om farorna...

Här finns en film mer riktat till de som -arbetar- inom spårområden, men det är ändå lite småintressant höra deras tankar om deras arbetsmiljö och säkerhet.
http://www.youtube.com/watch?v=JfkcCuXjNeU&context=C4fffb4aADvjVQa1PpcFPJO5DAgWMu_HPWK5XZd6dfLRZJm47LCRU

Hittills i år (preliminära uppgifter: Trafikverket)

Januari 10 personer som omkom eller skadades allvarligt i järnvägstrafiken.
Februari 11 personer som omkom eller skadades allvarligt i järnvägstrafiken.
Mars 6 personer som omkom eller skadades allvarligt i järnvägstrafiken.
April 6 personer som omkom eller skadades allvarligt i järnvägstrafiken.

De flesta olyckor händer när människor korsar järnvägen i närheten av där man bor. Detta beror på att när man kör samma sträcka varje dag blir man mindre uppmärksam på att titta om tåget kommer innan man korsar spåret. Det sker en tillvänjning, särskilt när tåget passerar sällan. Särskilt farliga är obevakade järnvägsövergångar, men även om det finns skyddsanordningar, bommar, ljussignal så måste man ändå se sig för innan man korsar spåren. Inga system fungerar till 100%.

Jag har själv gått på järnvägsspåret om natten en gång när jag tänkte gena och det fanns snö omkring så det var bekvämare att gå på spåret. När tåget kom hörde jag det inte, men gick och tittade bakåt då och då så jag fick syn på tåget. Jag var själv förvånad över att det inte hördes, inte förrän det var så nära att det i pricip  passerade mig hörde man tåget.

Din säkerhet bygger på att du respekterar signaler och skyltar vid både spårområden och kontaktledningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar