En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

söndag 13 maj 2012

Tillväxt till döds..

http://www.youtube.com/watch?v=0cpWX6061B0 Tillväxt till döds med Stellan Tengroth. Del 1 av 3 - En udda fågel. 2 minuter för den som inte har tid med 20 minuters föreläsningen nedan!


http://www.youtube.com/watch?v=fMk9IZMQxOo&feature=relmfu 20 minuters föreläsning.
Stellan Tengroth pratar om Tillväxten och Peak Oil.

Paralleller med tillväxt i naturen visar att både mördarsniglar, människor och tumörer måsta ha en snabb tillväxt, men en viktig lärdom är att tillväxt i naturen alltid bryts på ett eller annat sätt. Är det troligt att BNP skulle vara den udda fågel som bryter detta mönster?

Ett enkelt räkneexempel visar att svensk BNP fyrdubblas på en mansålder och att den kinesiska ekonomin på samma tid blir tusen gånger så stor. 

Även om detta aldrig kan duga som bevis borde det vara ett övertydligt indicium på att vi har med något orimligt att göra. 

En deciliter olja innehåller lika mycket energi som muskelarbetet från en stark och uthållig man under en lång arbetsdag. I skenet av detta är oljan mycket billig. Att bryta oljeberoendet är svårt, men i skenet av peak-oil har vi inget val. En bild över upptäckter av oljekällor och vår oljekonsumtion visar att vi idag lever på det som uppäcktes för 50 år sedan.

Bungyjump är en illustration av att det inte står i strid med naturlagarna att tänja gränserna, men det visar också att man aldrig kan leva över ramarna som naturen sätter upp annat än ett kort ögonblick. Man dras alltid tillbaka till jämviktsläget. WWF:s redovisning av ekologiskt fotavtryck säger att vårt gummiband är tänjt nära bristningsgränsen.

I en uppdelning i kategorierna "predikament" och "problem" hamnar peak-oil på halvan som det gäller att acceptera. Det som kan gå att åtgärda är hur vi får energi till transporter, mat och värme. Och, ännu viktigare, hur mycket kan vi förbruka? Hur ser lågenergisamhället ut?

På samma sätt måste vi ta till oss att tillväxten faktiskt är omöjlig. Problemet är att få ett så bra liv som möjligt utan en växande BNP. I sanning en utmaning, men att sticka huvudet djupt ned i sanden har aldrig löst några problem. Istället för att fråga oss hur rekordet från förra årets julhandel skall överträffas borde frågan vara: hur får vi glada barn med färre julklappar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar