En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

lördag 26 maj 2012

Slutet på USA:s export av sin inflation...

USA har haft en unik förmåga att exportera sin inflation av sitt pengatryckande, genom att dollarn har varit hela världens reservvaluta. Men denna paradigm går nu mot sitt slut och inte helt förvånande börjar förändringen i asien.

Kina och Japan har nu kommit överens om att handla sina valutor direkt med varandra, istället för att handla via USD till respektive valutor. De slipper då även valutarisken det numera måste anses vara, att inneha dollar, som även den snart kommer att kollapsa. Tidigare har världen haft andra reservvalutor som varit grunden för världshandeln, men dessa har alltid varit av övergående natur. Exempelvis har Spanien och England bland annat haft sina valutor som världsvaluta under den tid de även haft "världsherravälde".


"Japan och Kina väntas starta direkthandel med sina valutor så tidigt som i juni som ett led i arbetet med att öka bilateral handel och investeringar. Växelkurser mellan yenen och yuanen kommer då att bestämmas via sina transaktioner, och förändrar då det nuvarande "cross rate" systemet som innebär att dollarn avgör värdet vid fastställandet av Yen-Yuan värdet", sa Kyodo News på lördagen.

Yenen-yuan systemet för utbyte kommer att hjälpa företag i världens andra och tredje största ekonomier med deras handel. Det kommer även att minska riskerna för valutakursförändringar i dollarn och skär även ned transaktionskostnader. Det är även första gången som Kina har beslutat att tillåta en stor valuta annan än dollarn att direkt handla med yuan.
http://www.zerohedge.com/news/china-and-japan-dropping-dollar-cross-rate-system-will-transact-directly

Tidigare har även dollarn fått stryk i och med att Iran slutar handla oljan i dollarn. Vilket även skrivits om i bland annat den här bloggen hos Cruel Crude: http://www.peak-oil.se/2012/05/irans-olja-hotar-amerikanska-dollarn.html

Det är ju som vanligt bara toppen på isberget och vi förväntar oss på sikt att världen mer och mer kommer att frångå dollarn som basvaluta. Detta kommer då att vara spiken i kistan för en valuta som redan nu ligger nära randen för kollaps. Dollarn är helt beroende av andra länders användning av den för att valutan skall kunna försvara sitt värde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar