En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 29 maj 2012

Ondskan på svenska internatskolor...

Sigtunaskolan har kritiserats för att uppmuntra pennalism och kamratuppfostran i skolan. Skolinspektionen hann knappt avsluta sin senaste granskning och rikta skarp kritik mot de tre skolorna förrän det var dags igen. Polisen kom och hämtade fem SSHL-elever i april 2012, som nu är misstänkta för misshandel och olaga tvång i dagsläget. Nu senast i maj har en av dessa som misstänkts för misshandeln i sin tur stämt skolan.

Rättegång för misshandeln har har ej hållits ännu men det visar ju på den oroväckande trenden för dessa internatskolor. Sigtunaskolan själv förnekar naturligtvis att de skulle ha något problem på skolan. De gör allt för att förhindra sådant osv osv bla bla. Men samtidigt kvarstår problematiken år efter år. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sigtunaskolan-bemoter-kritik


De tre riksinternaten Lundsberg, Grennaskolan och kungens gamla skola, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL), skapar nästan lika många rubriker som landets alla andra tusentals skolor tillsammans. Det handlar om kränkningar, misshandel och pennalism. Om elever som utsätts för traditionsbundna övergrepp i namn av höga ideal.

SSHL i Sigtuna bildades 1980 genom en sammanslagning av internaten Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk (SHL) och Sigtunaskolan (SS). Skolan har cirka 580 elever, två tredjedelar av dem bor i internat i tio elevhem. Regering och myndigheter ser allvarligt på de missförhållanden som avslöjas med jämna mellanrum, medan elever och föräldrar, som ofta är tidigare elever, lojalt sluter upp bakom sina skolor.

Från Sigtunaskolans värdegrund kan man läsa att:
Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper.

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Dessa ord får för en internatskola som SSHL en alldeles särskild innebörd och måste sätta sin prägel på hela verksamheten eftersom skolan har ett långtgående ansvar för elevens hela livssituation under en stor del av året.

Men inget har ändrats i skolorna på decennier. Elever och föräldrar vill ha det så här, säger Jan Guillou, som skildrar våldet på internatskolan Solbacka i sin självbiografiska roman "Ondskan".
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/det-stormar-pa-nytt-kring-sigtunaskolan/

Fem elever, födda mellan 1992 och 1994, anhölls i april, hos polisen, misstänkta för grov misshandel och olaga tvång mot kamrater. Skolledningen anmälde de misstänkta eleverna. Skolchefen Kent Edman: – Vad det gäller polisanmälningar och regler så är min kommentar att vi inte sopar saker under mattan här och det är inget nytt. Om ett brott begås så anmäler vi även till polisen.

Gemensamt för riksinternaten är att det finns olika varianter av grupptryck och kanske kamratfostran. Alla former av kränkning är förbjudna. Det ska finnas en plan mot kränkande behandling, säger Skolinspektionen. Det finns även tendenser till så kallad "battning", det vill säga den på skolan traditionella beteckningen på kamratförtryck och initiering till internatlivet. Trots att ansvariga för skolan arbetar för att säkra värdegrunden bedömer Skolinspektionen att värdegrundsarbetet måste intensifieras och, framför allt, konkretiseras, skriver Skolinspektionen i sin senaste rapport om SSHL – och kräver att missförhållandena måste åtgärdas.

Också på utbildningsdepartementet ser man kritiskt på de tre riksinternaten. Det kan bli aktuellt att dra in deras rätt att ta ut avgifter för undervisningen liksom bidragen till elever vars föräldrar bor utomlands. Utbildningsdepartementet ser över regelverket för bidrag och avgifter. Grundprincipen är att de ska ha samma regler som alla friskolor.

En teori på att det ökande antalet polis- anmälningar av övergrepp på skolorna beror på att rekryteringen har breddats. Folk anmäler sådant man tidigare löste internt på skolan eller mellan familjerna. Elevklientelet har ändrats, därför blir det fler anmälningar. Nu finns det nyrika familjer, inte bara de klassiska adels- och industrifamiljerna. De nya har inte samma familjeband till skolan, pappa och morfar har inte gått där.

Det finns också två olika typer av våld på internatskolorna. Dels våld i samband med initieringsriter som spårar ut. Dels systematiskt våld som pågår längre tid när äldre elever har rätt att straffa yngre elever. Vanlig s.k. "mobbning" slår mera blint, någon blir hackkyckling. Här är det en hierarki. Du blir straffad för att du är yngst och längst ned på skolans skala.

Nu stämde en av eleverna som tidigare gripits för den grova misshandeln som en annan elev på skolan utsatts för, i sin tur skolan för att han blivit avstängd ifrån skolavslutning, student mottagning och skolbal. Eleven (och föräldrarna som står bakom) kräver i sin tur, en miljon kronor av skolan. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elev-stammer-sigtunaskolan_7237251.svd

Det var i april i år som fem elever stängdes av och häktades misstänkta för grov misshandel av en skolkamrat. De släpptes senare ur häktet, men förbjöds då att bo på skolan eller besöka elevhemmen.

En medlem av skolans föräldraförening ifrågasatte även skolans agerande när man valt att polisanmäla de misstänkta. Den uppfattningen delas inte av samtliga i föreningen. Men från den här formuleringen att döma kanske det var en 50-50 i vilka som var för eller emot en eventuell anmälan? Det är ett gigantiskt problem om inte föräldrarna till barnen anser att brott med hög straffskala såsom grov misshandel, att inte ens det, måste anmälas.

Jag anser att skolan har ett ansvar att skydda sina elever mot mobbning och kamratförtryck. Därför även innan någon blivit dömd för ett brott så måste skolan, även på misstanken om detta, när det gäller så här pass grova brott, stänga av eleven under tiden utredning pågår. Det är inte rimligt att offret skulle behöva möta sin förrövare på skolområdet. Detta gör det även rimligt att stänga av förrövaren från andra skolaktiviteter. Studentmottagning och skolbal är heller inget som krävs för att man skall ta examen från sin utbildning. Offrets trygghet och säkerhet väger väldigt tungt i en sådan här situation.

Risken är dock att skolorna även blir rädda för att bli stämda av elever och föräldrar i sin tur när de vidtar åtgärder för att stoppa händelseförloppet. Detta kan göra att skolan väljer att mörka händelser och inte anmäla när de tror att det är mindre förseelser som de själva kan dölja eller "ta hand om själva".

Ofta finns det ett stort mörkertal vad gäller brott. Alla brott som begås, anmäls inte. Vilket gör att man får anta att de anmälda brotten som begås på skolan bara är toppen på isberget.

Se även här, angående internatskolan Lundsberg: 
http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/internatskolan-lundsberg-bidragsfuskar.html 

6 kommentarer:

 1. Minns bara statliga skolan på 70- och 80 talet: mediokra lärare, mobbning, sociopatiska elever, ansvarslösa rektorer, ointresse för kunskap och bildning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns naturligtvis även stora brister i dagens "friskolor" samt även i de kommunala skolorna. Vi har en mottagande skola här i Luleå, för nyanlända flyktingar, som även haft en syn på restriktivt anmälande av missförhållanden när det gällt nyanlända flyktingar då skolan har velat först få prata med föräldrarna och att de får en chans att komma till rätta med beteenden som inte accepteras i svensk skola innan man ev. gör en polisanmälan. Detta kunde vara att äldre kusiner bevakar yngre flickor och inskränker deras friheter. Att pojkar fotar vad flickorna gör och vem de pratar med. Så när brott egentligen begåtts på skolområdet ville de först inte polisanmäla sådant för de tyckte det förstörde skolans relation och förtroendet mellan skolan och föräldrarna. Men efter att skolan fått arbeta in sig lite mer (detta var när skolan var väldigt ny) och vi fört dialoger med dem (jag arbetade på invandrarservice då) om vikten av att de får se att det finns svenska lagar och regler (och svenskt polisväsende) så har de blivit bättre på att anmäla saker som händer på skolområdet. Skolan kan inte fungera så att de "väljer" vad som skall anmälas eller ej, men att man direkt för nya elever och föräldrar till dessa informerar om vilka regler som gäller på skolans område så undviker man ist. den vägen att det blir en överraskning för dem när det anmäls.

   Radera
 2. Att pennalism förekommer på internatskolor är en fostran inför den hårdhet som krävs av makthavare, som att utan blinka ska kunna avvisa grupper och individer som har rimliga krav samt köra över grupper som kämpar för sin rätt. Plus all annan pennalism i vårt samhälle. Kanske behövs inte denna fostran längre för den är så integrerad i vår tids överhetskultur.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir lite "flugornas herre" över det hela när ungdomar skapar sina egna regler, mycket hanteras säkert utanför lärarnas styrning, med gamla regler och lagar som lever kvar innanför väggarna på internaten...

   Radera
 3. Man tar med sig värderingar hemifrån? Det fordras antagligen nån form av psykopat att driva företag med anställda, "medarbetare" heter det väl i normativ nutidssvenska - när företaget byggs upp och gör vinster.. men sen när man sparkar dom heter det nåt annat.

  Klart att den typen av människor ser ner på andra människor, och förmedlar den synen till sina barn.

  Andra alternativet är att arten Homo Sapiens visserligen är social men att stora grupper med nya individer alltid måste rangordnas enligt en hackskala.. ungefär som i ett genomsnittligt svenskt hönshus.

  /Dr Dolittle

  SvaraRadera
 4. Det är psykopaten som förstör arbetsplatsen. Han/hon måste bort därifrån. Punkt. Slut. Jag har på nära håll sett hur sociopat/psykopater förstört arbetsplatser inom såväl offentliga som privata sektorn. Och hur manliga ledare sviker sitt ansvar när det hettar till. Då gör alfahannarna sig oanträffbara.

  SvaraRadera