En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 10 maj 2012

Ojämlikhet skapar stora hälsorelaterade, sociala problem för ett land.

Jämlikhetsanden (2009) presenterar en omfattande forskning och ­statistik från 21 rika länder – däribland Sverige – som visar hur graden av ojämlikhet i ett samhälle påverkar hur vi mår både fysiskt och psykiskt; hur länge vi lever; hur vi lyckas med våra studier; hur vanliga tonårsfödslar är; hur utbredd fetman är; hur mycket kriminalitet och våld som finns; hur stor den sociala rörligheten är, med mera. http://www.karnevalforlag.se/bocker/jamlikhetsanden

Man ser här ett tydligt samband mellan hur ojämlikt ett samhälle är utifrån hur fördelningen av resurser i samhället görs. I ett samhälle med stora sociala klyftor där det är störst skillnad mellan de som har högst inkomst och de som har minst inkomst desto större är landets sociala och hälsorelaterade problem. Ett rikt land med låg inkomstnivå kan ha avsevärt mindre problem än ett land där nivån är mycket högre, så länge som inkomsterna fördelas jämnare.

Ojämlikhet skapar alltså problem av sig själv.USA toppar listan med flest hälsorelaterade och sociala problem. I botten finns Japan med minst hälsorelaterade och sociala problem. Tätt följt av Sverige, Norge och Finland som ligger väldigt nära varandra i mätningen. Danmark kommer efter. Men i Sverige ser man ju att klyftorna håller på att öka.

En del av de sociala och hälsorelaterade problem man har jämfört är:

- Dålig läs och skrivkunnighet hos elever.
- Hög spädbarnsdödlighet.
- Stor kriminalitet.
- Många människor i fängelse.
- Många kvinnor blir mammor i tonåren.
- Låt tillit människor emellan.
- Stora problem med sjuklig övervikt.
- Stora problem med psykiska sjukdomar inkl. drog- och alkohol- missbruk.
- Låg social rörlighet
- Sänkt förväntad livslängd.

Det finns alltså många orsaker till varför man bör vilja verka för minskade sociala klyftor i ett samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar