En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 9 maj 2012

Nästa år firar FED sin hundraårsdag..

Federal Reserve System (även känt som Federal Reserve och informellt som Fed) grundades genom ett kongressbeslut 1913 och är USA:s centralbank. Det är en hybrid mellan statligt och privat ägande och kontroll och ligger i Washington D.C. i Eccles-byggnaden.
(Som tur är har de sådana här skydd för att man inte ska köra rakt in i byggnaden med fordon).


Innan Federal Reserve grundades 1913, hade USA en penningpolitik där staten styrde över sin egna statskassa. Liksom FED, hade distrikten då sub-statskassor som utförde nästan alla ekonomiska funktioner som FED senare tog över: att ge kredit, hantera statsskulden, och så vidare. Men efter den svåra finanskrisen 1907 höll man en nationell monetär reformation. Enligt dåvarande republikanska administration, sade man att det behövs mer aktiv än statlig inblandning för att förhindra framtida finansiella kriser. Man sade också att det var önskvärt att flytta bort från "Merchant Banking" baserat på kortfristig utlåning mot säkerheter, eller för frakt av varor som redan produceras. Man sade istället, att som alternativ skulle man föra bankväsendet in i den industriella eran, och ge en mer långsiktig finansiering efter modell av tyska och andra centralaeuropeiska banker.  http://www.nakedcapitalism.com/2012/03/michael-hudson-on-the-federal-reserve-system.html

Men försökte de ledande bankirerna att använda krisen som en möjlighet att ta makten till Wall Street? och bort ifrån statskassan? Konspirationsteoretikerna undrar om syftet egentligen var att ta den monetära styrningen bort ifrån Washingtons valda tjänstemän och utvalda, för att istället privatisera tillgången på pengar och kredit.

Så syftet i den amerikanska finansiella och ekonomiska strukturen är att tilldela krediter, främst för att tjäna Wall Streets ekonomiska intressen. Detta skulle förklara varför den finansiella klassen här och utomlands insisterade på en "oberoende" centralbank. Det innebär att istället för att tjäna allmänintresset, tjänar FED numera intressen för bank-klassen. Slutsatsen är att den eftersträvade omvandlingen av affärsbankerna till en "långsiktig industriell bank" uppnåddes inte.

Federal Reserve är motsatsen till det klassiskt liberala syftet att använda finans- och skattepolitik för att minimera ekonomins produktionskostnad. Från fysiokraterna till exempel, John Stuart Mill och reformens era, hade man ett syfte att minimera mark hyror (antingen genom att beskatta bort eller nationalisera land), ta bort monopol (efter pris förordning eller genom att hålla naturliga monopol i den offentliga domän) och ta ränta eller andra finansiella avgifter som var ersättning för särskilda privilegier.

FED i sin tur har agerat på uppdrag av bankerna och sponsrat fastigheter och monopol, eftersom dessa har blivit de stora bankens kunder. Och genom att avreglera Wall Street har FED garanterat framväxten av oproduktiva krediter - krediter som inte finansierat industriell kapitalbildning, utan helt enkelt för spekulerande och för att överföra ägandet av tillgångar som redan finns.

Den styrande filosofi FED har haft är att blåsa upp priserna på tillgångar för att utvidga marknaden för fastighetskrediter (som står för cirka 80 procent av banklån i USA), samt ägnat sig åt företags kreditövertagande och spekulativa "Casino kapitalistiska" lån för utländska -valuta-och ränte-arbitrage. De har helt enkelt skapat enorma kostnader inom ekonomin som inte främjar tillväxt.

Frågan är om spelet nu är slut och om FED kommer att hinna uppleva och fira sin 100 års dag nästa år, innan konsekvenserna hinner ikapp dem. Vad tror ni?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar