En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 7 maj 2012

Korthuset EU håller fortfarande på att byggas..

Om Europa eller Rom inte byggdes på en dag, så kommer det heller inte att rivas på en dag. Bilden visar röda fält, som hittils har implementerats, rosa som håller på att införas samt vita som vi förväntar oss kommer att införas om ett kort tag.När kommer EU projektet att börja nedmonteras? När dör euron?

Några förslag på händelser som kan vara en del i nedmonteringen:

- Dagen Grekland eller någon annan lämnar Euron?
- Valet den 6 maj? (Om nya politiker inte stödjer en s.k. räddning ifrån IMF)
- Dagen Grekland fick skapa sig en helt egen klass av obligationer via ECB
- Den dag då grekiska privata sektorns engagemang var klar och nya obligationer handlades till 20%?

Vad gäller grekisk industri-index ser man att de gör inga framsteg. Grekland har omstrukturerat sin skuld och gjort olika regler för olika innehavare men det leder ingenstans. Så dessa val, är viktiga men bara ytterligare ett steg på vägen för euroområdet som inte har så lång tid kvar att leva. 

Merkel verkar ha den svåraste jobbet då hon och hennes anhängare förlorade stöd för sina räddningsaktioner, och ändå är de lika negativa i Grekland och de människor som tog de räddningsaktionerna också förlorat makten. Det är roligt att både givaren och mottagaren ses som att ha gjort fel i detta. Detta kommer att vara viktigt med tiden, men inte den här veckan.

Tillväxt är mantrat, tills marknaderna åter kommer att falla på dåliga nyheter. Rubrikerna i media är utformade för att försöka att uppmuntra människor och marknader. Europa kommer att ha en ny anda av samarbete och välkomna nya insikter i processen. Tillväxt, tillväxt-pakter, planer på att växa, infrastruktur tillväxt, kommer det att talas om. Det blir mycket prat, och kanske till och med åtgärder för insatser såsom rekapitalisering av banker. Bra banker och dåliga banker kommer i överflöd för att låna. Regeringarna lovar pengar till banker med en ränta så låg som ingen förnuftig investerare skulle ens överväga att erbjuda.

I slutändan kommer dessa planer att misslyckas, och vi kommer att se nya bottenrekord kanske kommer Tyskland drabbas hårdast, eftersom:

- Särskilt Tyskland, men även Frankrike och Nederländerna kommer att ha svårt att motivera sina bidrag till bail-out. De kommer att tvingas att vända sig till inhemska frågor för att tillfredsställa sina väljare, och detta kommer att bli uppenbart för marknaden.

- Tillväxten är inte lätt att uppnå. När "tillväxt" flyttas från att vara ett vagt begrepp, till något liknade en plan, kommer investerarna skratta åt försöken. Det kommer att vara klart att de flesta av planerna är osannolika för att kunna uppnå långsiktig tillväxt, utöver kostnaden för att driva planen i sig. Det kommer inte att hjälpa obligationsmarknaderna, och i sin tur kommer det även att sprida sig till aktier när människor i allmänhet inser att de blivit lurade av rubriker utan kontakt med verkligheten.

- Att alla banker rekapitaliseras oavsett hur de handskats med sina pengar tidigare, skapar en anda av att de inte kan förlora, så de kan fortsätta ta risker. Men även att med tiden kommer det visa sig att de problem som de har gömt är sannolikt så stora så att de inte längre går att dölja. Cheferna är inte oroliga för utlåningen eller att förlora pengar, utan vill bara skydda sina jobb och deras inkomster och hoppas inget annat kommer ut. Att starta nya banker skulle vara en bra sak, om man ville ha ett bankväsende.

Om man lät dåliga banker misslyckas och sedan startade om dem igen fast i statlig ägo skulle utvecklingen se mer positiv ut för framtiden. Men som nu, att låta de befintliga bankerna få skattebetalarnas pengar till en för skattebetalaren olönsam ränta, gör ingenting för medborgarna, eller landet, och i slutändan om det finns någon "vinnare" blir det bankerna, men även det kan ta år att få se resultatet från detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar