En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

söndag 20 maj 2012

G-8 mötet i Camp David...


Källa för bild: http://www.zerohedge.com/news/g-8-caption-contest

Här är ett promotion foto från G-8 mötet, som jag tycker speglar en bild av alla de utmaningar som länderna står inför. Kanske en smula humor i sammanhanget. Merkel ser mest allvarlig ut av dem alla, man undrar om alla har förstått allvaret?

http://blogs.wsj.com/dispatch/2012/05/19/declaration-from-group-of-eight-leaders/
Skriver om G-8 mötets alla punkter, dock har jag fokuserat här på att bara ta med punkterna som egentligen i första hand rör världsekonomin. Sammanfattningsvis kan man säga att sannolikheten för mer kvantitativa lättnader är stor.

18 till 19 maj, 2012

Ingress

1. Vi ledarna för G-8, träffades på Camp David den 18 maj och 19, 2012 för att ta itu med de stora globala ekonomiska och politiska utmaningarna.

Den globala ekonomin


2. Att främja tillväxt och sysselsättning.

3. Den globala ekonomiska återhämtningen visar tecken på återhämtning, men betydande motvind kvarstår.

4. Mot denna bakgrund åtar vi oss att vidta alla nödvändiga åtgärder för att stärka och blåsa nytt liv i våra ekonomier och bekämpa ekonomiska påfrestningar, men vi erkänner att de rätta åtgärderna inte är samma för oss alla.

5. Vi välkomnar den pågående diskussionen i Europa om hur man skapar tillväxt, samtidigt som ett starkt åtagande att genomföra budgetsaneringen bedöms ha en strukturell bas. Vi är överens om vikten av en stark och sammanhållen enhet för euroområdet för global stabilitet och återhämtning, och vi bekräftar vårt intresse i Grekland som finns kvar i euroområdet samtidigt som man respekterar sina åtaganden. Vi har alla ett intresse av framgången hos särskilda åtgärder för att stärka motståndskraften i euroområdet och tillväxten i Europa. Vi stödjer euroområdets ledare som är fast beslutna att ta itu med problemen i euroområdet på ett trovärdigt och snabbt sätt och på ett sätt som främjar förtroende, stabilitet och tillväxt.

6. Vi instämmer i att alla våra regeringar måste vidta åtgärder för att stärka förtroendet och vårda återvinning, inbegripet reformer för att höja produktivitet, tillväxt och efterfrågan inom en hållbar, trovärdig och icke-inflatorisk makroekonomisk ram.

7. För att öka produktiviteten och tillväxtpotentialen i våra ekonomier, stödjer vi strukturreformer och investeringar i utbildning och modern infrastruktur, som är lämpligt. Vi åtar oss att främja investeringar för att stödja efterfrågan, inklusive stöd till små företag och offentlig-privata partnerskap.

8. Robust internationell handel, investeringar och marknadsintegration är viktiga drivkrafter för en stark varaktig och balanserad tillväxt. Vi understryker vikten av öppna marknader och ett rättvist, starkt, regelbaserat handelssystem.

I övrigt skriver G-8 länderna även om energi, program riktade mot att minska världens fattigdom, om Afghanistan, Nordafrika och Mellanöstern. Om politik och säkerhet, samt att nästa G-8 möte är 2013 i Storbrittanien. http://blogs.wsj.com/dispatch/2012/05/19/declaration-from-group-of-eight-leaders/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar